Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna 2018
Profilbild för Expertgruppen för biståndsanalys

Expertgruppen för biståndsanalys Utställare

C:09

Presentation
Expertgruppen för biståndsanalys (EBA) är en oberoende statlig kommitté som har i uppdrag att utvärdera och analysera svenskt internationellt bistånd. Expertgruppen har tio ledamöter med kompetenser inom olika biståndsområden. Ett kansli med åtta anställda verkställer Expertgruppens beslut.

Kontaktinformation

Webbsida

www.eba.se

Adress

Expertgruppen för biståndsanalys

Kv. Garnisonen, Karlavägen 102, plan 7,

103 33 Stockholm

Sverige

Representanter

Iris Luthman Utställare

Expertgruppen för biståndsanalys

Lena Johansson de Chateau Utställare

Expertgruppen för biståndsanalys

Nina Solomin Utställare

Expertgruppen för biståndsanalys