Banner
100

Drömmen om det goda

C12:53

Kategori

Läromedel, Facklitteratur, Material till förskola, Kompetensutveckling/Universitet/högskolor, Kultur, Myndigheter inom skola, Specialpedagogik, Sport- och lek, Värdegrundsarbete/Hjälporganisationer

Presentation

Drömmen om det goda är en politiskt och religiöst obunden ideell förening som erbjuder kurser och utbildningar i enkla stillhetsmetoder för att skapa lugn och ro i skolan.

Metodiken består av fyra övningsformer: stillhet, beröring, reflektion och rörelse (kontemplativ rörelse som yoga, qigong eller meditativ gång). Enkla stillhets- och avslappningsövningar som baseras på mindfulness. De är anpassade till förskolans och skolans vardag och kan användas tillsammans eller var för sig.

Forskning och erfarenhet visar att regelbundna övningar minskar stress, ökar förmågan till inlärning och förbättrar arbetsmiljön. Metoderna skapar också förutsättningar att följa skollagens krav på trygghet och studiero.

Utvecklingen av metoderna har skett i samarbete med experter och lärare och fungerar för såväl förskola som grundskola och gymnasium.

Är du intresserad och vill veta mer? Läs mer om våra metoder och utbildningar på vår hemsida www.drommenomdetgoda.se

För kontakt och förfrågan: kontakt@drommenomdetgoda.se, tel 08-660 04 25 eller kontakta Marie Boris-Möller, Generalsekreterare marie.boris-moller@drommenomdetgoda.se

Kontaktinformation

Telefon

0708-581154, 08-6600425

Adress

Box 2064

Besöksadress: Kornhamnstorg 6, Stockholm

103 12 Stockholm

Sverige

Representanter

Carl Boris-Möller Utställare

Drömmen om det goda

Cecilia Lindstrom Utställare

Drömmen om det goda

Elsa Atmer Utställare

Drömmen om det goda

Ewa Hilldén Utställare

Drömmen om det goda

Hans Kernell Utställare

Drömmen om det goda

100

Marie Boris Möller ModeratorUtställare

Drömmen om det goda

Mona Jonason Utställare

Drömmen om det goda