Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna 2018
Profilbild för ERIN (Equal Rights Initative Network)

ERIN (Equal Rights Initative Network) Utställare

Bokbord torsdag 15 november

Presentation
ERIN (Equal Rights Initiative Network) är en ideell organisation som verkar för ökade kunskaper och insatser för att alla typer av våld och diskriminering mot kvinnor och flickor ska upphöra.

ERIN bedriver en stödtelefon riktad till kvinnor och flickor med utländsk bakgrund, där både volontärer och juridiskt sakkunniga arbetar för att ge kostnadsfri rådgivning och stödsamtal på kvinnans önskade språk.

Representanter

Caroline Pappa Utställare

ERIN (Equal Rights Initative Network)

Suzana Fatah Utställare

ERIN (Equal Rights Initative Network)