Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna 2018
Profilbild för Lika unika

Lika unika Utställare

C:15

Presentation
Lika Unika är en federation som vill öka respekten för mänskliga rättigheter i svensk politik, att alla ska få delta och bidra i samhället. Vår vision är att alla människor ska ses som de resurser de är. Lika Unika verkar för mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning, i olika sammanhang utifrån mänskliga rättigheter och ett funktionshinderperspektiv.

Våra sex medlemsförbund: Förbundet Sveriges Dövblinda (FSDB), Hörselskadades Riksförbund (HRF), Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar (RBU), Neuro, Sveriges Dövas Riksförbund (SDR) och Synskadades Riksförbund (SRF).

Lika Unika Akademi är vårt nya projekt för att ge olika samhällsaktörer djupare kunskap och insikt om funktionshinders- och rättighetsperspektivet med utgångspunkt från FN:s hållbarhetsmål i Agenda 2030. Deltagarna och deras organisationer ska sedan i sitt politiska arbete kunna lyften blicken och bidra till att hållbarhetsmålen Agenda 2030 kommer att uppnås i Sverige. Det går bara, något som utbildningen tar ansats i, med ett tydligt funktionshinderperspektiv.

Lika Unika Akademi är ett treårigt projekt som finansieras av Arvsfonden.

Kontaktinformation

Telefon

070-768 27 86

Adress

Lika Unika c/o MyRight

Liljeholmstorget 7A, 7tr

117 63 Stockholm

Sverige

Representanter

Profilbild för Peter Andersson

Peter Andersson Utställare

Lika unika