Banner
100

Stockholms läns landsting

C:26

Presentation

Alla invånare ska behandlas och bemötas likvärdigt och individuellt och ingen ska diskrimineras i kontakten med Stockholms läns landsting. Välkommen till vår monter där du får veta mer om hur landstinget arbetar med dessa frågor.

Besök gärna våra seminarier:

• Kvinnlig könsstympning – den tysta frågan
Föreläsare: Amelmottagningen, Södersjukhuset
Torsdag 15 november kl.15:00-16:00
• Rätten till den förebyggande cancervården
Föreläsare: Regionalt Cancercentrum (RCC) Stockholm Gotland
Fredag 16 november kl.09:00-10:00

Representanter

AnnaAnna Kullberg Utställare

Stockholms läns landsting

Hanna Karlsson Utställare

Stockholms läns landsting