Banner
100

Modersmålsskolan i molnet AB

C03:11

Kategori

Läromedel, Informations- och kommunikationsteknik (IKT) /AV-utrustning /Interaktiva whiteboard, Internationellt

Presentation

Modersmålsskolan tillhandahåller webbaserad fjärrundervisning till skolor runt om Sverige. Fjärrundervisning är realtidsundervisning med lärare och elever på olika fysiska platser men som kan se och kommunicera med ljud och video. Vi hjälper skolor med modersmålsundervisning, studiehandledning på modersmål och moderna språk (spanska, tyska, franska och finska) till lågstadiet, mellanstadiet, gymnasiet och vuxenskolor. Precis som våra elever finns våra lärare runt om i landet, från norr till syd. Sedan 2014, Modersmålsskolan har tillhandahållit undervisning för kommunala skolor, friskolor och vuxenskolor. Som en bemanningstjänst, är Modersmålsskolans lösning tillåtit enligt regelverket för fjärrundervisning med skolan fortfarande huvudmannen för undervisningen.

Kontaktinformation

Telefon

090-774966

Adress

Västra Norrlandsgatan 11 D

903 27 Umeå

Sverige

Representanter

David Ordoubadian Utställare

Modersmålsskolan i molnet AB

Dennis Holmqvist Utställare

Modersmålsskolan i molnet AB