Banner
100

Svenska Kunskapsförlaget

C05:30

Kategori

Läromedel

Presentation

Sedan 1995 har Natur & Miljöboken getts ut av Svenska Kunskapsförlaget. Ett faktagranskat, inspirerande och framförallt aktuellt läromedel i natur- och miljökunskap. Tack vare våra lokala och regionala samarbetspartners kan vi kostnadsfritt dela ut materialet till elever i årskurs 4, 5 och 6.

Natur & Miljöboken är en tredelad läromedelsserie som riktar sig till årskurs 4, 5 och 6. Varje steg är anpassat för kursplanen och kunskapsnivån för respektive årskurs och utgör tillsammans en heltäckande miljöutbildning för mellanstadieeleverna. Natur & Miljöboken är kompatibel med miljömålen i Lgr 11 och fungerar både som ett fristående läromedel samt som ett komplement till andra NO-material. Innehållet i de tre stegen går att arbeta med i både helklass, grupparbeten samt på egen hand.

Lärarhandledningen innehåller färdiga lektionsupplägg som tar hänsyn till ämnesöverskridande och temainriktad undervisning. Den innehåller också fördjupningar, övningar och experiment.

Kontaktinformation

Telefon

08 - 506 356 00

Adress

Kungsgatan 84

11227 Stockholm

Sverige

Representanter

Ann-Sofi Lag Utställare

Svenska Kunskapsförlaget

Kajsa Halén Utställare

Projekt samordnare
Svenska Kunskapsförlaget

Marie Kaliff Utställare

Svenska Kunskapsförlaget

100

Mathilda Gälsing Utställare

Grafisk formgivare
Svenska Kunskapsförlaget

Mattias Lindblad Utställare

Svenska Kunskapsförlaget

Pernilla Klemenjak Utställare

Svenska Kunskapsförlaget

Pontus Öberg Utställare

Svenska Kunskapsförlaget

Susanna Ring Utställare

Svenska Kunskapsförlaget

100

Tor Nordström Utställare

Svenska Kunskapsförlaget