Banner
100

Inicio

C03:15

Kategori

Internationellt, Kompetensutveckling/Universitet/högskolor, Värdegrundsarbete/Hjälporganisationer

Presentation

Inicio är en ideell organisation som anordnar och utvecklar olika utbildningsaktiviteter kring teknik och digital kompetens med målet att stärka ungdomars färdigheter, självkänsla och kontakt med arbetsliv och samhälle genom mentorer och nätverk av kontakter med universitet, industri och offentlig sektor.

Inicio har utvecklat konceptet Mentorspace som betonar kunskapsdelning och mentorskap. Under 2018 startar vi ett pilotprojekt om Learning Analytics för att få fram mätdata om hur de unga lär sig och utvecklas med vår metodik och mentorskapsmodell.

Kontaktinformation

Telefon

+46707727780

Adress

Kista Mentorspace

Kistagången 16

164 40 Kista

Sverige

Representanter

Basel Mardini Utställare

Inicio

Dagmar Hedman Utställare

Inicio

Fatemeh Amiri Utställare

Inicio

Geraldine Illanes Utställare

Inicio

100

Konstantina Pantagaki Utställare

Service Design and Event Manager
Inicio

Mariam Beydoun Utställare

Inicio

100

Mark Smith Utställare

Professor / CTO and Founder
Inicio

100

Meet Inicio FöreläsareUtställare

Mentorship and human development with digital skills
Inicio

Vi är en ideell organisation som driver Mentorspaces, mötesplatser där unga elever, lärare, studenter på högskolor och yrkesverksamma utbyter kunskap, idéer och erfarenheter med bas i digital teknik,... Läs hela

100

Mikaela Illanes Utställare

CEO / Founder
Inicio

100

Yiwen Lu Utställare

Inicio