Banner
100

Novista

C01:09

Presentation

Fibertyngdvästen® -ett verktyg för bättre koncentrationsförmåga i skolan.

Barn och ungdomar med oro och stress i kroppen har svårare att tillgodogöra sig undervisningen i skolan. Novistas Fibertyngdväst är utvecklad i samråd med psykiatriker och stressterapeuter och är klassad som ett medicintekniskt hjälpmedel. Tyngden och trycket från västen påminner om en fast och trygg kram som påverkar kroppens proprioceptiva sinnen, vilket i sin tur ger en ökad koncentrationsförmåga. Den hjälper effektivt i klassrumssituationen eftersom den “samlar ihop känslorna” och ger sin bärare, och förmodligen hela klassen, bättre förutsättningar att fokusera.

Välkommen till vår monter C01:09 för att prova, känna och klämma. Prata med våra arbetsterapeuter Emma och Johanna, de ger dig gärna tips och råd.

Kontaktinformation

Telefon

0706201318

Adress

Johannebergsvägen 6

312 72 Båstad

Sverige

Representanter

Emma Ståhl Utställare

Novista

Johanna Hillgren Utställare

Arbetsterapeut
Novista

Madelen Kjell Utställare

Novista