Banner
100

Only For Heroes AB

C12:35

Presentation

Only for Heroes är återförsäljare av specialpedagogiska läromedel, material och hjälpmedel för barn och ungdomar i behov av särskilt stöd. Genom att tillhandahålla handplockade verktyg för inlärning, gör vi inlärningen rolig, och hjälper till att ge alla barn och ungdomar möjlighet att lära utifrån sina förutsättningar. Vi erbjuder också webbkurser, föreläsningar och workshops kring bland annat språkstörning, dyslexi och neuropsykiatriska funktionsvariationer.

Only for Heroes fokuserar särskilt på barn och ungdomar med språkstörning, dyslexi, autismspektrumstörningar, AD(H)D, dyskalkyli, och långsam inlärning. Vi har också många hjälpmedel som underlättar språkinlärningen för nyanlända eller för den som har svenska som andraspråk.

Kontaktinformation

Telefon

08-6234302

Adress

Box 12005

102 21 Stockholm

Sverige

Representanter

100

Anna-Karin Arnald Utställare

Grundare och VD, leg. Logoped
Only For Heroes AB

Jag har arbetat som logoped inom barnhabiliteringen, i språkklasser samt med barn och ungdomar med språksvårigheter/dyslexi på logopedmottagningen ABC Logopedtjänst. Har stor erfarenhet av att... Läs hela

Carlos Alarcon Utställare

Only For Heroes AB

100

Linda McCluskey Utställare

Leg.logoped
Only For Heroes AB

Jag har arbetat i närmare 20 år som allmänpraktiserande logoped i bland annat Enköping och Uppsala. Har bred erfarenhet av att arbeta med barn, ungdomar och vuxna med tal- språk och... Läs hela

100

Miriam Körner Utställare

Creative Director
Only For Heroes AB

Arbetar med marknadsföring, strategi och eventplanering hos Only for Heroes.