Banner
100

Unga Drogförebyggare

C01:20

Kategori

Värdegrundsarbete/Hjälporganisationer

Presentation

Unga Drogförebyggare är en organisation av unga som arbetar drogförebyggande genom kunskapsspridning, opinionsbildning och engagemang i föreningar. Vi vill skapa förutsättningar för en god hälsa hos unga med särskilt fokus på tobak och tidiga alkoholdebuter genom att inspirera unga till ett hälsosamt liv. Vår primära målgrupp är unga som tagit ställning mot droger genom lokala kontakt på sin skola. Vi organiserar våra medlemmar i lokala drogförebyggande råd som verkar för en drogförebyggande miljö i sitt närområde.

Kontaktinformation

Telefon

720034307

Webbsida

ungadrogforebyggare.se

Adress

Klara Östra Kyrkogatan 10

10152 Stockholm

Sverige

Sverige

Representanter

Ida-Maria Nautras Utställare

Unga Drogförebyggare

Lisa Klefbom Utställare

Generalsekreterare
Unga Drogförebyggare

Lotta Bengtsson Utställare

Verksamhetsutvecklare
Unga Drogförebyggare

Sofie Dahlström Utställare

Unga Drogförebyggare

Wioletta Karolak Utställare

Unga Drogförebyggare