Banner
100

Fabula Storytelling

C01:04

Kategori

Kultur

Presentation

Fabula Storytelling är ett berättarkompani i Stockholm. Vi har lång erfarenhet av att arbeta med berättande i skolan, både med lärare och elever.
Vi besöker skolor runt om i Sverige med föreställningar, berättarträning och den populära Berättarrazzian.
Barn och unga som tränas i berättande vinner både språk och en självkänsla. Fabula har lett kurser och ungdomsprojekt för hundratals barn och unga.
Vi håller berättarkurser även för vuxna.
Fabula driver två egna scen, Fabula Berättarscen och Storydox.

Kontaktinformation

Telefon

08-344 133

Adress

Eastmansvägen 35

113 61 Stockholm

Sverige

Representanter

100

Agnes Branting Utställare

Fabula Storytelling

Amanda Glans Utställare

Fabula Storytelling

Anne-Sofia Ojala Utställare

Producent
Fabula Storytelling

Göran Hemberg Utställare

Fabula Storytelling

Ida Junker Utställare

Fabula Storytelling

Peter Hagberg Utställare

Fabula Storytelling

Tomas Carlsson Utställare

Fabula Storytelling