Banner
100

Phonak

C01:31

Kategori

Informations- och kommunikationsteknik (IKT) /AV-utrustning /Interaktiva whiteboard, Specialpedagogik

Presentation

Phonak är ett av Sonova-koncernens stora varumärken och en global leverantör av hörsellösningar.
Vi utvecklar världsledande lösningar för personer med nedsatt hörsel, men också ljudutjämningssystem som enkelt skapar en bra ljudsituation för alla i klassrummet.

Vårt ljudutjämningssystem Roger™ SoundField ger tydligare ljud till eleverna samtidigt som lärarens röst sparas. En bra ljudmiljö i klassrummet är bra för alla!

Välkomna att upptäcka nyttan med Roger SoundField i vår monter C01:31.

Kontaktinformation

Adress

Box 1039

171 21 Solna

Sverige

Representanter

Anders Troive Utställare

Försäljningschef
Phonak

Camilla Lundmark Utställare

Marketing product manager
Phonak

Jobbar med Phonaks kommunikationslösningar för barn och skola, Roger-system som ökar taluppfattningen hos barn med hörselnedsättning eller andra svårigheter kopplade till tal/ljud så att de blir mer... Läs hela

Emma Hansen Utställare

Sales and Customer Support
Phonak

Jill Svensson Utställare

Distriktsansvarig säljare
Phonak

Patrick Darell Utställare

Distriktsansvarig säljare
Phonak

Tina Nilsson Utställare

Phonak