Banner
100

NTA Skolutveckling

C03:39

Kategori

Läromedel, Material till förskola, Kompetensutveckling/Universitet/högskolor

Presentation

NTA (Naturvetenskap och teknik för alla) erbjuder förskolans och grundskolans huvudmän ett koncept för skolutveckling.
Modellen för skolutveckling är främst inriktad på biologi, fysik, kemi, teknik och matematik, men erfarenheter visar på spridningseffekter även till andra ämnen.
NTA-konceptet vilar på fem grundpelare som skapar förutsättningar för ett långsiktigt lokalt utvecklingsarbete.
- TEMAN med ett frågebaserat, undersökande arbetssätt med experimentet som grund.
- Tillgång till väl anpassat experimentMATERIAL i kombination med väl anpassade elev- och lärarhandledningar.
- Kontinuerlig KOMPETENSUTVECKLING av pedagoger/lärare.
- Fortlöpande UTVÄRDERING av elevernas lärande.
- En ORGANISATION som gynnar samverkan mellan skolor, kommuner, näringsliv och högskolor/universitet.

Kontaktinformation

Telefon

0702-237082

Adress

c/o Kungliga VetenskapsakademienBox 50005

Box 50005

104 05 Stockholm

Sverige

Representanter

Anna Finney Utställare

Projektadministratör
NTA Skolutveckling

Anna-Karin Påhlman Koponen Utställare

NTA Skolutveckling

Gerd Bergman Utställare

NTA Skolutveckling

Jan Isaksson Utställare

NTA Skolutveckling

100

Marja Andersson Utställare

Verksamhetschef
NTA Skolutveckling