Banner
100

Brottsoffermyndigheten

C06:13

Kategori

Läromedel, Material till förskola

Presentation

Brottsoffermyndighetens övergripande mål är att främja brottsoffers rättigheter och att uppmärksamma deras behov och intressen.

Brottsoffermyndigheten kommer att berätta och visa sitt informationsmaterial för barn och unga. Det handlar dels om webbplatsen jagvillveta.se, som innehåller information om brott som kan drabba barn och unga och var de kan få stöd och skydd. Myndigheten kommer också att informera om Liten och trygg, som är en handledning för förskolepersonal.

Kontaktinformation

Adress

Box 470

901 09 Umeå

Sverige

Representanter

Aiste Ornataviciute Utställare

Brottsoffermyndigheten

Karin Wikman Utställare

Brottsoffermyndigheten

100

Louise Lundqvist FöreläsareUtställare

Brottsoffermyndigheten

Malin Sunna Utställare

Brottsoffermyndigheten