Banner
100

Barnombudsmannen

C04:31

Kategori

Läromedel, Material till förskola, Myndigheter inom skola

Presentation

Minarättigheter.se - stöd i undervisningen om barnkonventionen
Barnkonventionen blir lag 2020. För att stärka barns rättigheter är det viktigt att barn själva får större kunskap om vad de har rätt till. Barnombudsmannen presenterar den nya webbplatsen Mina rättigheter med lektioner och material för lärare och elever om barnkonventionen.
Barnombudsmannen har träffat många barn som säger att de saknar kunskap om sina rättigheter och att de önskar att de hade fått mer kunskap om sina mänskliga rättigheter via vuxna i skolan. Det är vuxna som har ansvar för att se till att barn får det de har rätt till. Men för att stärka barns rättigheter är det också viktigt att barnen själva har kunskap. Barn som vet om sina rättigheter är bättre rustade för att be om hjälp när deras rättigheter kränks.
Webbplatsen Mina rättigheter är resultat av ett regeringsuppdrag som Barnombudsmannen fick för att höja kunskapen hos barn och unga om sina rättigheter enligt barnkonventionen. Uppdraget syftar till att öka kunskaperna om vad rättigheterna innebär i praktiken både i skolan och på andra områden.
Tillsammans med pedagoger har Barnombudsmannen tagit fram handledningar och lektionsinnehåll som möter innehållet i läroplanerna för både värdegrund och centralt innehåll. Innehållet är anpassat för förskola, grundskola, gymnasieskola, grundsärskola och gymnasiesärskola.
På seminariet samtalar Barnombudsman Elisabeth Dahlin om vikten av kunskapshöjande åtgärder för barns rättigheter och hur viktig roll skolans personal har.
Minarättigheter.se presenteras måndag 29 oktober 14:00 - 14:30 av barnombudsman Elisabeth Dahlin på Östra scen

Kontaktinformation

Telefon

08-6922950

Adress

Box 22106

104 22 Stockholm

Sverige

Representanter

Amanda Bertilsdotter Nilsson Utställare

Jurist
Barnombudsmannen

Annika Falk Utställare

projektledare
Barnombudsmannen

Elisabeth Dahlin FöreläsareUtställare

barnombudsman
Barnombudsmannen

Eva-Li Littorin ModeratorUtställare

Kommunikationschef
Barnombudsmannen

Herman der Nederlanden Utställare

kommunikatör
Barnombudsmannen

Martina Blombergsson Utställare

Utredare
Barnombudsmannen

Rebecka Pomering Utställare

Jurist
Barnombudsmannen

100

Åsa Lindelow Utställare

projektledare
Barnombudsmannen