Banner
100

Lärarförbundet

C07:31

Kategori

Fackliga organisationer/försäkringar/lärarföreningar etc

Presentation

Lärarförbundet är Sveriges största lärarorganisation. Vi är ett fackligt yrkesförbund med över 234 000 medlemmar från skolans alla delar.

Vi organiserar till exempel lärare, förskollärare, fritidspedagoger, grundskollärare, gymnasielärare, högskolelärare, studie- och yrkesvägledare, lärare i musik- och kulturskolor och skolledare.

Välkommen att träffa oss på Skolforum!

Har du redan nu en fråga du vill tala med oss om? Kontakta oss för frågor kring medlemskap, ändringar i medlemsregistret eller allmänna fackliga frågor.
Lärarförbundet Kontakt 0770 - 33 03 03

Kontaktinformation

Telefon

070-644 18 18

Adress

Box 12 229

102 26 Stockholm

Sverige

Representanter

Agneta Högstedt Utställare

Lärarförbundet

Anette Ek Utställare

Lärarförbundet

Anna Blänning Utställare

Lärarförbundet

Annelie Berggren Utställare

Lärarförbundet

Björn Hareland Utställare

Lärarförbundet

Britta Ljusberg Utställare

Lärarförbundet

Carolina Morell Utställare

Lärarförbundet

cecilia Lassenius Utställare

Lärarförbundet

Cecilia Thörngren Utställare

Lärarförbundet

Daniel Berglöf Utställare

Lärarförbundet

Elisabet Molander Utställare

Lärarförbundet

Helene Henning Utställare

Lärarförbundet

Håkan Borg Utställare

Lärarförbundet

Ingeborg Löfgren Utställare

Lärarförbundet

Joanna Hagströms Utställare

Lärarförbundet

Johanna Andersson Utställare

Lärarförbundet

100

Jonas Johnsson Utställare

Lärarförbundet

Jonas Juntunen Utställare

Lärarförbundet

100

Lisa Heino Utställare

Utbildningspolitisk utredare
Lärarförbundet

Malin Engström Utställare

Lärarförbundet

Maria Karlsson Utställare

Lärarförbundet

Marie Svensson Utställare

Lärarförbundet

Marina Blanco Lemos Utställare

Lärarförbundet

Morgan Nilsson Utställare

Lärarförbundet

Natalie Duvkrans Ahlgren Utställare

Lärarförbundet

Niklas Kjellberg Utställare

Lärarförbundet

Robert Fahlgren Utställare

Lärarförbundet

Tony Wallgren Utställare

Lärarförbundet