Banner
100

Uppsala universitet, EDU Uppdrag

C05:11

Kategori

Kompetensutveckling/Universitet/högskolor

Presentation

Är du verksam inom kommun, landsting, myndighet eller näringsliv?
Möter din organisation dagens utmaningar?
Behöver du skräddarsydd kompetensutveckling?

Kontakta oss! Inga uppdrag är för små
eller för stora: www.edu.uu.se/eduuppdrag

Förutom uppdragsutbildningen kommer Uppsala universitets nya samverkanswebb presenteras. Även
representanter för Teknikåttan och skolans internationalisering kommer att finnas i montern.

Kontaktinformation

Telefon

018-4717626

Adress

Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Box 2136

750 02 Uppsala

Sverige

Representanter

Agneta Isaksson Utställare

Uppsala universitet, EDU Uppdrag

Andrea Dahlkind Utställare

Uppsala universitet, EDU Uppdrag

Anne Reath Warren Utställare

Uppsala universitet, EDU Uppdrag

Carina Bolin Utställare

Uppsala universitet, EDU Uppdrag

100

Elisabet Hansson Utställare

Uppsala universitet, EDU Uppdrag

Juanma Higuera Utställare

Uppsala universitet, EDU Uppdrag

Linnea Christiansson Utställare

Studievägledare
Uppsala universitet, EDU Uppdrag

Jag är studievägledare för lärarprogrammet på Uppsala universitet

Magdalena Cedering Utställare

Uppsala universitet, EDU Uppdrag

Maria Allström Utställare

Uppsala universitet, EDU Uppdrag

Olle Linge Utställare

Uppsala universitet, EDU Uppdrag

100

Sami Vihriälä Utställare

Projektledare
Uppsala universitet, EDU Uppdrag

Enheten för Kommunikation och Skolsamverkan, Kansliet för naturvetenskap och teknik Nationell projektledare för Teknikåttan

Una Cunningham Utställare

Uppsala universitet, EDU Uppdrag