Banner
100

Uppsala universitet, EDU Uppdrag

C05:11

Category

Kompetensutveckling/Universitet/högskolor

Presentation

Är du verksam inom kommun, landsting, myndighet eller näringsliv?
Möter din organisation dagens utmaningar?
Behöver du skräddarsydd kompetensutveckling?

Kontakta oss! Inga uppdrag är för små
eller för stora: www.edu.uu.se/eduuppdrag

Förutom uppdragsutbildningen kommer Uppsala universitets nya samverkanswebb presenteras. Även
representanter för Teknikåttan och skolans internationalisering kommer att finnas i montern.

Contact information

Phone

018-4717626

Address

Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Box 2136

750 02 Uppsala

Sweden

Representatives

Agneta Isaksson Exhibitor

Uppsala universitet, EDU Uppdrag

Andrea Dahlkind Exhibitor

Uppsala universitet, EDU Uppdrag

Anne Reath Warren Exhibitor

Uppsala universitet, EDU Uppdrag

Carina Bolin Exhibitor

Uppsala universitet, EDU Uppdrag

100

Elisabet Hansson Exhibitor

Uppsala universitet, EDU Uppdrag

Juanma Higuera Exhibitor

Uppsala universitet, EDU Uppdrag

Linnea Christiansson Exhibitor

Studievägledare
Uppsala universitet, EDU Uppdrag

Jag är studievägledare för lärarprogrammet på Uppsala universitet

Magdalena Cedering Exhibitor

Uppsala universitet, EDU Uppdrag

Maria Allström Exhibitor

Uppsala universitet, EDU Uppdrag

Olle Linge Exhibitor

Uppsala universitet, EDU Uppdrag

100

Sami Vihriälä Exhibitor

Projektledare
Uppsala universitet, EDU Uppdrag

Enheten för Kommunikation och Skolsamverkan, Kansliet för naturvetenskap och teknik Nationell projektledare för Teknikåttan

Una Cunningham Exhibitor

Uppsala universitet, EDU Uppdrag