Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna 2018
Profilbild för Föreningen Inspirationsforum Svergie

Föreningen Inspirationsforum Svergie Utställare

C:60

Presentation
PEACE EDUCATION PROGRAM (PEP) – VÅLDET TAR INTE SLUT FÖR ATT SKOTTEN TYSTNAR

Temat för MR-dagarna 2018 är ”Rätten till ett liv fritt från våld”. Men när våldet har slutat på utsidan så fortsätter det ofta på insidan. Peace Education Program har hjälpt soldater, gängmedlemmar, gerillakrigare samt många av de som fallit offer för deras gärningar.PEP skapades av The Prem Rawat Foundation (tprf.org) 2008. Initialt gjordes kursen för interner och har där gett påtagliga positiva resultat, såsom minskad återfallsfrekvens. PEP uppskattas av både interner och anställda, ett resultat som bl.a. redovisades på ”International Corrections and Prison’s Association” (ICPA) konferens i London 2017.

PEP är en videobaserad kurs som hjälper människor att upptäcka och stärka sina egna resurser,
PEP är ett framåtblickande och lösningsorienterat interaktivt program som består av olika videoutdrag från Prem Rawats internationella framträdanden. Prem Rawat är en erkänd och efterfrågad fredsambassadör..

PEP är religiöst och politiskt obunden och pågår f.n 74 länder.
Kursen leds av volontärer och är utan kostnad.

Representanter

Gunnar Jonsson Utställare

Föreningen Inspirationsforum Svergie

Jan-Ola Hallberg FöreläsareUtställare

Föreningen Inspirationsforum Svergie