Banner
100

MyRight-Empowers people with disabilities

C:80

Presentation

MyRight är den svenska funktionshinderrörelsens plattform för internationellt utvecklingssamarbete.

Vi är en politiskt och religiöst obunden biståndsorganisation som arbetar för att personer med funktionsnedsättning runt om i världen ska få ökad tillgång till sina rättigheter.

Vi arbetar med att bryta isolering, förändra attityder, minska fattigdomen och främja inkludering och deltagande. Detta gör vi genom att stärka funktionshinderorganisationer så att personer med funktionsnedsättning får makt över sina egna liv.

Kontaktinformation

Telefon

08-505 77 600

Adress

Liljeholmstorget 7A

11763 Stockholm

Sverige

Representanter

Mia Munkhammar Utställare

MyRight-Empowers people with disabilities

100

MyRight Empowers people with disabilities Utställare

MyRight-Empowers people with disabilities

MyRight är den svenska funktionshinderrörelsens plattform för internationellt utvecklingssamarbete. Vi är en politiskt och religiöst obunden biståndsorganisation som arbetar för att personer med... Läs hela