Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna 2018
Profilbild för Assyrier Utan Gränser

Assyrier Utan Gränser Utställare

C:74

Presentation
Assyrier (även kallade syrianer och kaldéer) är idag en utsatt grupp i Mellanöstern som dagligen utsätts för övergrepp, våld, väpnade konflikter och diskriminering. Vårt arbete går ut på att hjälpa assyrier i sina urpsrungsländer (Syrien, Irak, Turkiet, Libanon och Iran) att leva i en tryggare och gynnsammare tillvaro.

Representanter

Donna-Petra Shaheen Utställare

Assyrier Utan Gränser

Ferit Rhawi Utställare

Assyrier Utan Gränser

Gabriel Baryawno Utställare

Assyrier Utan Gränser

Jenifer Yousef Utställare

Assyrier Utan Gränser

Romiana Bikasha Utställare

Assyrier Utan Gränser