Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna 2018
Profilbild för Delegationen mot segregation

Delegationen mot segregation Utställare

C:21

Presentation
Delegationen mot segregation har till uppgift att främja samverkan, bygga och sprida kunskap och ge ekonomiskt stöd, så att insatserna mot segregation får bättre effekt. Det långsiktiga målet är att förbättra situationen i områden med socioekonomiska utmaningar och motverka strukturella orsaker till segregation.

I vår monter kan du komma och prata med oss om hur man bäst kan minska och motverka segregation.

Kontaktinformation

Sverige

Representanter

Anneli Tillberg Utställare

Delegationen mot segregation