Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna 2018
Profilbild för Göteborgs universitet

Göteborgs universitet Utställare

C:52

Presentation
Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet består av sju institutioner: Förvaltningshögskolan, Inst. för globala studier, Inst. för journalistik, medier och kommunikation, Inst. för socialt arbete, Inst. för sociologi och arbetsvetenskap, Psykologiska institutionen och Statsvetenskapliga institutionen.

Samhällsvetenskaplig forskning är nödvändig för att lösa och hantera samtidens stora utmaningar som miljö, hälsa, krig och fattigdom. Vår forskning inom psykologi och statsvetenskap är på vissa områden ledande i landet. Flera forskningsmiljöer inom fakulteten är även starkt uppmärksammade internationellt. Samhällsvetenskapliga fakultetens utbildningsuppdrag är det största inom Göteborgs universitet.

Representanter

Kim Wistedt Utställare

Göteborgs universitet

Linda Genborg Utställare

Göteborgs universitet

Mauricio Rogat Utställare

Göteborgs universitet