Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna 2018
Profilbild för Ibn Rushd studieförbund

Ibn Rushd studieförbund Utställare

C:53

Presentation
Ibn Rushd är ett ungt studieförbund med fokus på livsåskådning, mänskliga rättigheter och mångfald.

Välkommen till vår monter och våra seminarier:
- Våld på min identitet – miniseminarium med Nora Khalil och Sarah Ameziane. Torsdag 15 november 2018 kl 12.00-12.30

- Threatened by the family – seminar in English with Shahin Asraf. Fredag 16 november 14.30-15.30

- Hate, threats and violence: A muslim woman’s everyday life – free seminar in English with Hajar El Jahidi and Mehek Muftee. Lördag 17 november kl 13.00-14.00


Om Ibn Rushd Studieförbund
Vi är ett av tio studieförbund i Sverige som får del av statsanslaget till folkbildningsorganisationer. Ibn Rushd är en ideell och partipolitiskt obunden organisation som är öppen för alla, och vi har verksamheter över hela Sverige. Med folkbildning som verktyg engagerar vi oss i samhällsdebatten, producerar studiematerial och erbjuder ett brett utbud av seminarier, studiecirklar och kulturarrangemang.

Genom att stärka den svensk-muslimska identiteten vill vi att alla ska kunna delta på lika villkor i samhället. Ibn Rushd tar ställning mot rasism som drabbar minoriteter och marginaliserade grupper och arbetar aktivt för förändring, förståelse och respekt.

För mer information om oss se www.ibnrushd.se.

Kontaktinformation

Telefon

08-56 24 49 00

Adress

Sundbybergsvägen 1C

171 73 Solna

Sverige

Representanter

Mona Nechma Utställare

Ibn Rushd studieförbund