Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna 2018
Profilbild för Föreningen Ordfront & DemokratiAkademin

Föreningen Ordfront & DemokratiAkademin Utställare

C:50

Presentation
Föreningen Ordfront är en ideell förening som verkar för en bred samhällsdebatt, demokrati och människors lika värde. Ordfront vill bidra till ett samhällsengagemang där omtanke och solidaritet är vägledande. Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden.

Föreningen Ordfront jobbar för att demokratin ska utvecklas och fördjupas i alla delar av samhället. Det gör vi bland annat genom att anordna kurser och seminarier, debattera heta ämnen i Ordfront magasin, sprida våra tankeställare och mycket annat.

Vi är huvudman och huvudarrangör för Mänskliga Rättighetsdagarna, och del av nätverket DemokratiAkademin som bland annat utvecklar metodmaterial.

Kontaktinformation

Telefon

0812150051

Adress

Karlbergsvägen 66A

113 35 Stockholm

Sverige

Sverige

Representanter

Josefin Emitslöf Utställare

Föreningen Ordfront & DemokratiAkademin