Banner
100

WorldSkills Sweden

C05:24

Kategori

Läromedel, Facklitteratur, Fackliga organisationer/försäkringar/lärarföreningar etc, Internationellt, Kompetensutveckling/Universitet/högskolor

Presentation

WorldSkills Sweden

Vårt mål är att höja kvaliteten på Sveriges yrkesinriktade utbildningar, väcka intresset hos de som är på väg att välja gymnasieutbildning samt höja statusen för yrkesutbildning inom bl a bygg, industri, teknik, it och service.
Det gör vi genom att förändra bilden av yrkesutbildningar och den framtida arbetsmarknaden.

WorldSkills Sweden är ett samarbete mellan Svenskt Näringsliv, LO och staten genom Skolverket, Utbildningsdepartementet och Myndigheten för yrkeshögskolan. Utöver dessa parter medverkar även branschorganisationer, yrkesnämnder, myndigheter, skolor och företag aktivt och ekonomiskt i denna angelägna och viktiga satsning.

Kontaktinformation

Telefon

070-5744929

Webbsida

worldskills.se

Adress

Sjöängsvägen 7

192 72 Sollentuna

Sverige

Representanter

Emmastina Dannered Utställare

WorldSkills Sweden

Ester Wikström Utställare

WorldSkills Sweden

Marlene Näslund Utställare

Administratör
WorldSkills Sweden

Patrik Svensson Utställare

WorldSkills Sweden

Pontus Slättman FöreläsareUtställare

VD
WorldSkills Sweden

VD på WorldSkills Sweden, WorldSkills Sweden har som mål att höja kvaliteten, statusen och intresset för svensk yrkesutbildning. WorldSkills Sweden är ett samarbete mellan Svenskt Näringsliv, LO och... Läs hela

100

Sofie Blomgren Utställare

Projektledare
WorldSkills Sweden

Projektledare för Yrkes-SM i Uppsala den 25-27 april 2018.