Paneldebatt tis 14:20: Malin Sölsnaes ger sina spaningar kring digitalisering av socialtjänst

Med bakgrund och lång erfarenhet inom socialtjänst och kommunal omsorg står Malin väl grundad i diskussionerna kring digitaliseringsresan om vad som behöver göras i verksamheterna för att klara nuvarande och framtida behov i samhället.

Paneldebatten: Så kan digitalisering och automatisering stödja förnyelse av socialtjänsten 

Personlig presentation

Reportage: Malin Sölsnaes ser hur AI skapar värde för äldre