Live ons 9:00: Johan, Eskilstuna kommun talar om vikten av mod och starkt partnerskap i digitaliseringen

Mod i ledarskap och partnerskap är vägen fram i digitaliseringen

Vi vill och vi kan förändra arbetssättet att möta framtidens behov av omsorg. Lyssna till Johan Lindström, förvaltningschef på Eskilstuna kommun som berättar hur de börjat sin resa och hur digitalisering går från teknik till funktion. Hur det förändrade arbetssättet också ger möjlighet att ge individen ett så självständigt liv som hen önskar.

Datum: onsdagen den 26 augusti

Tid: 09.00-09.30

Livesändning: Mod i ledarskap och partnerskap är vägen fram i digitaliseringen