Enklaste alternativet till besök för brukare, nära & kära - KomIn

Hälsoriskerna vid ofrivillig ensamhet kan leda till ohälsa

När fysiska möten är svåra att genomföra kan videokommunikation minska ensamhet

och utanförskap för äldre, multisjuka, rörelsehindrade och personer med

psykisk ohälsa som av olika anledningar inte kan träffa anhöriga och vänner.

För mer information eller rådgivning ebba.jakobsson@atea.se


Patrik berättar under 1 minut