Så hjälps vi åt i kommuner och frivillig-organisationer - appen Nyby

"Människor är möjligheter t.ex genom en App för samverkan mellan kommun och frivilligorganisationer."

Samhället står inför en vård- och omsorgskris med en välfärd i obalans. För att klara upp detta behöver vi tänka och göra nytt. För att realisera kommun 2.0 är denna app för samverkan en möjliggörare.


För mer information och rådgivning kontakta staffan.betinger@atea.se


Annette berättar under 2 minuter