Effektfull vård på distans för verksamheten och individen - Cuviva

”De flesta vill vara mer delaktiga och ta större ansvar för sina liv, om de får lov.”

Vår lösning är en användarvänlig funktion som är effektfull för såväl verksamhet och brukare. Här samarbetar vi med en av marknadens ledande leverantörer, Cuviva.


För mer information och rådgivning kontakta ulrika.juhlin@atea.se


Ulrika berättar under 2 min


Se vår inspirationsfilm här eller besök atea.se/cuviva