Medicingivare ger trygghet för individen och verksamheten - Evondos

"Rätt dos, i rätt tid med minskad risk för t.ex smittspridning ger trygghet för brukare, personal och anhöriga"

För mer information och rådgivning kontakta josefine.dimberg@atea.se 


Josefine berättar under 1 min