Utställar-CRM

Söndag 1 december 2013

Nu kan bolag som ställer ut ta ett helt nytt grepp för att skapa möten och mäta ROI på mässor de ställer ut på.

Genom InvitePeoples Utställar-CRM samlar utställare alla sina möten på ett ställe och får exklusiv information om personerna de mött.

Möten bokade genom InvitePeople, möten bokade på annat sätt och personer man skannar med InvitePeople-besökarskanning samlas på samma ställe. Utställarrepresentanter kan dessutom kategorisera de man mött och skriva kommentarer för varje möte direkt på webben eller i Appen. 

Säljchefen kan se vem som mött vem, byta vem som ska ta ett möte och få en överblick över vilka kontakter som tagits under mässan. Allt förs sedan över till utställarens egna CRM-verktyg för fortsatt bearbetning. För alla personer man mött får företaget information om e-postadresser, telefonnummer, företag, intressen och mycket annat.

Genom Utställar-CRM kan utställande företag mäta ROI på ett helt nytt sätt – och på samma sätt kan mässarrangören visa på mäss-nyttan för utställare. 

Tillbaka