Ny och förbättrad Abstract-tjänst

Tisdag 1 juli 2014

Med den nya Call-for-paper / Abstract tjänsten sluter InvitePeople cirkeln och kan erbjuda seminariehantering från ax till limpa utan tidsödande manuella steg.

Personer kan online komma med förslag på seminarier och föreläsningar. Den programansvarige kan tillsammans med förlagsgivaren ändra i texter, dela dokument, chatta och kommunicera.

Ett programråd eller liknande kan sedan på ett enkelt sätt rösta och rangordna programförslagen. 

Nästa steg är för den ansvarige att välja vilka programpunkter som ska med, schemalägga och publicera programmet. Sedan kan delegater söka efter seminarier eller föreläsningar och boka plats. 

Tillbaka