Personligt evenemangsprogram i mobilen på Vitalis

Onsdag 24 april 2013

Den 16 april öppnades dörrarna till rekordmånga besökare på Vitalis, Sveriges och Nordens ledande mötesplats för eHälsa. I år använde Vitalis för första gången InvitePeoples system för föreläsningsbokningar.

Besökare kan före eveneemanget söka, filtera, hitta och boka de föreläsningar de vill gå på. De föreläsningar de valt presenteras i mobilen så man alltid har sitt egna program med sig i på evenemanget. 20 % av besökarna använde aktivt det mobila systemet vilket är en mycket bra användarfrekvens för att vara första året. 

Tillbaka