TUR- mässan, Göteborg

Torsdag 22 mars 2012

TUR-mässan (Swedish International Travel & Tourism trade fair) använde InvitePeople för att skapa ett mobilt och socialt mötestorg. Den nya mobil-tjänsten användes för första gången på en stor mässa. Med omkring 7 000 personer i det sociala nätverket skickades 850 mötesförfrågningar och nära 3 000 meddelanden.

Tillbaka