SKYDD Nordic Safety

Torsdag 20 september 2012

Skydd valde ett komplett InvitePeople system för att förenkla och förbättra sitt evenemang med registrering och betalning för både seminarier och inträde i samma system. Inpassering, mötesbokning, socialt nätverk besökarskanning var andra delar Skyddsmässan valde att använda.

 Det officiella besökarantalet landade på 13 906 och över 400 personer deltog på SKYDD-Konferensen fördelade på ca 700 seminariepass.

Tillbaka