Stark respons från användarna av InvitePeoples tjänster.

Söndag 20 december 2015

InvitePeople teamet är stolta över resultatet i enkätundersökningen som gjordes efter Nobel Week Dialogue den 9 december på Svenska mässan i Göteborg. På en 4-gradig skala gav 88 % av besökarna InvitePeoples tjänster högsta betyg och hela 98 % gav tjänsterna mer än godkänt! 

Tillbaka