Huvudbild för Odontologisk Riksstämma 2021

Odontologisk Riksstämma 2021

Välkommen till Riksstämman Play 2021

Här finns ett antal filmer med ämnes- och specialistföreningarnas inslag och expertkunskap. På detta sätt kan vi förenkla och tillgängliggöra bra kunskap och vetande för tandvården och främja en ökad samverkan mellan vetenskap och klinik. Håll tillgodo!


Varmt välkommen,

Svenska Tandläkare-Sällskapet
Så här hanterar vi dina personuppgifter

Odontologiska Riksstämman & Swedental är ett samarrangemang som arrangeras av Stockholmsmässan och Sveriges Tandläkarförbund (genom Svenska Tandläkare-Sällskapet) så innebär detta att båda företagen kommer att få tillgång till dina personuppgifter. Bägge arrangörerna följer dataskyddsförordningen, och ansvarar för sin personuppgiftshantering i enlighet med respektive företags dataskyddspolicy.

Stockholmsmässans dataskyddspolicy   

Sveriges Tandläkarförbunds dataskyddspolicy

Anmälan stängd

Evenemanget har varit.

Onsdag 17 november, 09:00 - Fredag 19 november 2021, 17:00

Du har tillgång till Riksstämman Play i ett helt år.

Lägg till i min kalender

Stockholmsmässan
Mässvägen 1
12580 Älvsjö

Svenska Tandläkare-Sällskapet

Svenska Tandläkare-Sällskapet är en stiftelse med uppgift att stödja odontologisk vetenskap och forskning. Förutom att arrangera den årliga Odontologiska Riksstämman förvaltar stiftelsen även vetenskapliga fonder, ger ut priser och stipendier och främjar odontologisk fortbildning.

riksstamman@tandlakarforbundet.se

www.tandlakarforbundet.se/riksstamman/

Är du en deltagare på evenemanget? Logga in för att komma till evenemanget.

Logga in

Klicka nedan för att komma till programmet för Odontologisk Riksstämma 2021.

Program