Header image for Meld deg på nasjonal barnevernskonferanse 2021

Meld deg på nasjonal barnevernskonferanse 2021

Hvordan vil barnevernsreformen påvirke arbeidet med barns oppvekstsvilkår i din kommune? Og hvordan har andre kommuner forberedt seg på reformen? Vil du vite mer, bør du melde deg på konferansen 17. november. 

Barnevernskonferansen arrangeres årlig av Bufdir, som er fagdirektoratet for barnevernet.
I år blir konferansen for første gang heldigital, slik at flest mulig kan delta.

Konferansen vil være delt opp i ulike deler, slik at temaene skal være ekstra relevante for de tre hovedmålgruppene: administrativ og politisk kommuneledelse, oppvekstsjefer og alle som jobber med barn og unge i kommunen.  

Konferansier er Erik Aasheim.

Konferansen er gratis og åpen for alle interesserte. Du melder deg på hele konferansen, og deltar på de tidspunktene du ønsker.

Del 1: Hva nå? Barnevernsreformen trer i kraft om kort tid (Kl. 09.00-11.00)
For: Administrativ og politisk kommuneledelse og andre interesserte

Barnevernsreformen er en oppvekstreform som krever bredt samarbeid. Hva må dere som ledere gjøre nå? 

Del 2: Hvordan få til samarbeid på tvers i kommunen?  (Kl. 12.00-14.00)
For: Oppvekstsjefer og alle som jobber med barn og unge i kommunen og andre interesserte

Rett hjelp til rett tid krever samarbeid. Hvordan er rammene og forutsetningene for dette i dag? I denne delen ser vi nærmere på de ulike aktørenes roller og ansvar og hvordan få til samarbeid i praksis. 

Del 3: Hvordan samarbeide godt med familier?  (Kl. 14.00-16.00)
For: Ledere og medarbeidere i barneverntjenesten og andre interesserte

Hvordan kan barnevernet bygge god relasjonskompetanse og få til godt samarbeid med familier som strever?

Se foreløpig program


Meld deg på her

Onsdag 17. november 2021, 09:00 - 16:00 CET

Legg til i min kalender

Digitalt