Header image for Try Swedish - aktiviteter inom livsmedelsexport till Kina

Try Swedish - aktiviteter inom livsmedelsexport till Kina


Välkommen till ett frukostmöte kring möjligheter för svenska livsmedelsföretag att etablera försäljning i Kina, med konkret exempel via Tmall i Kina

(OBS! Fysiskt möte på Näringslivets Hus) 

Tillsammans med branschorganisationen Livsmedelsföretagen bjuder Try Swedish in till frukost och mer kunskap kring försäljning till Kina. Syftet med detta frukostmöte är att ge svenska mat- och dryckesföretag som inte ännu har en egen etablering i Kina en introduktion till möjligheterna på den kinesiska e-handelsmarknaden. 


På seminariet presenteras trender och det lokala ekosystemet, men även hur ett svenskt företag kan använda Try Swedish!-butiken på Alibabas Tmall Global-plattform som en konkret väg till marknaden.


Program: 

9.00-9.10
Introduktion livsmedelsexport till Asien: Maria Kärnerud, Program Manager Try Swedish 
9.10-9.45 
Möjligheter på den kinesiska marknaden: Johan Lennefalk, Market Manager, Beijing 
9.45-10 
Frågor och avslut 

  

Bakgrund: 

Kinas e-handelsmarknad är en av de mest lönsamma och snabbast växande i världen. Jämfört med andra stora marknader har Kinas gränsöverskridande e-handel (”cross-border e-commerce”,CBEC) en fortsatt enorm potential som drivs av en växande medelklass, marknadsstorlek och hög tillväxttakt. År 2020 nådde det totala värdet av landets importerade B2C CBEC 100 miljarder RMB, en ökning med 8,9 % från 2019. Men det finns fortfarande utrymme för tillväxt, eftersom penetrationsgraden för e-handel ”bara” var 65 % 2020.

Det finns ett stort intresse för hälsosam mat och kost samt innovativa produkter, vilket skapar stora möjligheter för Svenska företag.


Register here

Entrance ticketsQuantity
Try Swedish - aktiviteter inom livsmedelsexport till Kina

Thursday December 15, 2022, 09:00 - 10:00

Add to my calendar

Näringslivets hus
Storgatan 19, 114 51 Stockholm