Spektrum
100 velferd

EHiN Velferdsteknologi: Organisering og dimensjonering av responstjenester på trygghetsteknologi

Wednesday November 1, 2017 10:45 - 12:00 Room 5

Lecturers: Elin Boysen, Espen Mikkelsen, Iver Olav Sunnset, Jarl Reitan, Kirsti Brørs, Solrunn Hårstad
Moderator: Jarl Reitan

-  Operatører og responssentre: Et lite innblikk i et studie med stort nedslagsfelt - Kirsti Brørs, Trondheim kommune
Kirsti Brørs legger frem sine funn knyttet til organisering og responssentre for velferdsteknologiske løsninger.

- Oppfølgingstjeneste og responssenter – organisering og erfaringer fra tjenesten
Helse- og omsorgstjenesten må i tiden som kommer håndtere flere tjenestemottakere og hver bruker vil trolig motta helse- og omsorgstjenester hvor teknologi er en naturlig del av tjenesten i større grad enn det som er tilfellet i dag. Dette medfører økt kompleksitet som gjør at det er behov for å organisere og dimensjonere disse tjenestene på en annen måte enn dagens tjeneste. Kom og hør ulike erfaringer med etablering av responssentre og mobil responstjeneste.

- Solrun Hårstad, Værnesregionen IT
- Iver Olav Sunnset, Ullensaker kommune
- Kirsti Brørs, Trondheim kommune
- Espen Mikkelsen, Omsorgsbygg Oslo KF
- Elin Boysen, SINTEF
- Jarl Reitan, SINTEF

Lecturers

Elin Boysen Lecturer

Forsker
SINTEF

Espen Mikkelsen Lecturer

Prosjektansvarlig
Omsorgsbygg Oslo KF

Iver Olav Sunnset Lecturer

Prosjektleder
Ullensaker kommune

100 jarl reitan edited 2

Jarl Reitan Lecturer

Research Manager
SINTEF

Kirsti Brørs Lecturer

Prosjektleder
Trondheim kommune

100 solrunn harstad edited 2

Solrunn Hårstad Lecturer

Rådgiver helse IKT
Værnesregionen IT

100 jarl reitan edited 2

Jarl Reitan Moderator

Research Manager
SINTEF