Spektrum
100 forskning

EHiN Forskning: Helsedataanalyse og beslutningsstøtte

Wednesday November 1, 2017 14:45 - 16:00 Room 7

Lecturers: Speaker 1 TBC, Speaker 2 TBC, Speaker 3 TBC

Involved people

100 anonym

Speaker 1 TBC Lecturer

100 anonym

Speaker 2 TBC Lecturer

100 anonym

Speaker 3 TBC Lecturer