Spektrum
100 ehin2

EHiN 2 - Sesjon B5 - Imaging, en revolusjon i bilder

Wednesday November 1, 2017 13:00 - 14:15 Room 2

Lecturers: Speaker 1 TBC, Speaker 2 TBC, Speaker 3 TBC

Involved people

100 anonym

Speaker 1 TBC Lecturer

100 anonym

Speaker 2 TBC Lecturer

100 anonym

Speaker 3 TBC Lecturer