Spektrum
100 ehin2

EHiN 2 - Sesjon B4 - Hvordan sette innbyggeren sentralt

Wednesday November 1, 2017 10:45 - 12:00 Room 2

Lecturers: Speaker 1 TBC, Speaker 2 TBC, Speaker 3 TBC

Involved people

100 anonym

Speaker 1 TBC Lecturer

100 anonym

Speaker 2 TBC Lecturer

100 anonym

Speaker 3 TBC Lecturer