Spektrum
100 ehin1

EHiN 1 - Sesjon A4 - EPJ, det nye √łkosystemet

Wednesday November 1, 2017 10:45 - 12:00 Room 1

Lecturers: Speaker 1 TBC, Speaker 2 TBC, Speaker 3 TBC

Involved people

100 anonym

Speaker 1 TBC Lecturer

100 anonym

Speaker 2 TBC Lecturer

100 anonym

Speaker 3 TBC Lecturer