Spektrum
100 ehin1

EHiN 1 - Sesjon A3 - Digitalt ledelse

Tuesday October 31, 2017 14:45 - 16:00 Room 1

Lecturers: Kristin Wieland, Paul Martin Strand, Torbjørg Vanvik
Moderator: Jon-Torgeir Lunke

Kristin Wieland

«Digitalt lederskap der nasjonale digitale ambisjoner møtes i innbyggernes liv – i Kommunesektoren»

 Paul  Martin Strand

Torbjørg Vanvik

 

 

Rekkefølgen her nede er alfabetisk, ikke kronologisk.

Lecturers

100 kristin wieland edited 2

Kristin Wieland Lecturer

Kommunaldirektør for organisasjon og utvikling
Bærum kommune

Kristin W. Wieland har vært kommunaldirektør i Bærum siden 2014 med ansvar for bla. økonomi, eiendom, digitalisering og HR. Hun er medlem av KommIT-rådet og representant for Kommunesektoren i Nasjonalt E-helsestyre. Kristin er utdannet siv.ing i informatikk fra NTH og MBA fra Norges Handelshøyskole og har bred lederbakgrunn fra privat og offentlig sektor, herunder som tidligere viseadm. direktør i Helse Sør-Øst RHF.

100 paul telenor 2 edited 1

Paul Martin Strand Lecturer

Daglig Leder
Nordlandssykehuset HF Bodø

Paul Martin Strand, administrerende direktør ved Nordlandssykehuset HF siden 2010. Før dette var Strand direktør for eieravdelingen i Helse Nord RHF med ansvar for områdene økonomi, HR/organisasjon, juss, eiendom, innkjøp, deleide selskaper og forretningsutvikling. Han er utdannet siviløkonom og har også vært sentral i flere omstillingsprosjekter i Telenor før han kom til spesialisthelsetjenesten.

100 torbj rg vanvik 2 edited 1

Torbjørg Vanvik Lecturer

Programdirektør for Helseplattformen
Helse Midt

100 jon torgeir lunke edited 2

Jon-Torgeir Lunke Moderator

Direktoratet for e-helse

Jon-Torgeir Lunke er seniorrådgiver i avd. utredning, divisjon strategi. Jon-Torgeir Lunke har arbeidet 20 år som lege (fastlege- kommunelege) i Oslo kommune og Oslo Universitetssykehus (kardiologi). De siste 10 år i Helsedirektoratet (avd. direktør allmennhelseavdelingen) og det nye Direktoratet for e-helse. Lunke har vært nasjonal koordinator for IA- prosjektet Raskere tilbake og prosjektleder i opptrappingsplanen psykisk helse. Han har utdanning i medisin, helseøkonomi/ ledelse og japansk fra Universitetet i Oslo.