Spektrum
100 sikkerhet

EHiN Sikkerhet & personvern: EU-forordningen og innebygget personvern

Tuesday October 31, 2017 13:00 - 14:15 Room 6