Spektrum
100 ehin1

EHiN 1 - Sesjon A4 - Hva skjer med velferdssamfunnet?

Wednesday November 1, 2017 10:45 - 12:00 Room 1

Lecturers: Anders Grimsmo, Fredrik Gulowsen, Speaker 3 TBC
Moderator: Moderator TBC

Lecturers

100 anders grimsmo edited 1

Anders Grimsmo Lecturer

Professor Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie
NTNU

Hvordan vil det være å bli gammel når "robotbølgen" kommer.

100 fredrik gulowsen edited 1

Fredrik Gulowsen Lecturer

Grunder
Nyby

100 anonym

Speaker 3 TBC Lecturer

Moderator TBC Moderator